• Blogs

  De verhalen en personen achter KEK

  September 20, 2018 · Klimaatakkoord,Organisatie
  Nu de doorrekening van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) eraan komt, en het kabinet en de Tweede Kamer zich intussen buigen over “richtinggevende keuzes”, worden de gesprekken rond het...
  Sinds KEK eind juni een stoel heeft gekregen aan de tafel Onderwijs en Arbeidsmarkt bij het Klimaatakkoord is er een team gevormd wat keihard aan de slag is gegaan. Naast een advies aan de SER, zijn er ook veel contacten gelegd met partijen die al een rol spelen in het onderwijs. Eén van deze...
  September 17, 2018 · Klimaatakkoord
  De afgelopen zomerperiode leek er een van relatieve rust en stilte. Waar in het voorjaar nog keihard werd gewerkt en onderhandeld aan de verschillende klimaattafels om op 10 juli de resultaten aan het kabinet te presenteren, volgde er ineens die zinderende hittegolf waarin alles stil leek te...
  Dinsdag 28 augustus 2018, Utrecht – Mooie doelen en doeltreffende plannen, dat is wat er vanavond uit een overleg kwam van de KEK-tafel “Onderwijs en Arbeidsmarkt”. De tafel heeft als doel om bij te dragen aan het energietransitie-vraagstuk op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, door nieuwe...
  August 27, 2018 · Elektriciteit
  Een rustige zomer op de website van KEK. Langzaamaan komen we weer terug van vakantie. We kijken terug op een leuke editie van KEK on tour: Editie Elektriciteit. Woensdag 18 juli organiseerde het KEK-elektriciteitsteam een avond-event in het lichte circulaire hoofdkantoor van Alliander in...
  July 10, 2018 · Organisatie,Klimaatakkoord
  Vandaag verscheen in Energeia een artikel over de oprichting van KEK. De link vinden jullie hier. Als bestuur van KEK willen we jullie nog iets meer context geven bij het artikel omdat er naast complimenten ook wat vragen uit de beweging kwamen over de insteek van het stuk. Als eerste willen we...
  Persbericht uitgestuurd op dinsdag 10 juli naar zo'n 140 contacten. Aanzet tot Klimaatakkoord nog niet voldoende voor schone economie Klimaat- en Energiekoepel roept partijen op koudwatervrees te overwinnen   De Klimaat- en Energiekoepel (hierna KEK), de koepelorganisatie van jonge...
  July 9, 2018 · Elektriciteit
  Offshore wind Innovatie Challenge De windparken op zee gaan er nu zeker komen! Maar hoeveel mensen weten werkelijk wat ervoor nodig is aan capaciteit, kabels, infrastructuur, marktwerking en denkkracht om dit te gaan realiseren?! Er gaat een nieuwe wereld voor mij open, en ik wil met plezier...
  More Posts
  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.