• Communicatie team

  Hoe KEK zorgt voor meer transparantie en cross-sectorale samenwerking

  Het klimaatakkoord van en voor onze en toekomstige generaties

  Vanuit het kernteam van KEK heeft zich nu het communicatie team gevormd. Het doel van het communicatie team is om te laten zien het klimaatakkoord ook van en voor onze en toekomstige generaties is. Wij ondersteunen de KEK sector teams door hun verhalen, evenementen en bereikte doelen op te vangen en te communiceren naar jongeren en (young) professionals. Je kan ons vinden op twitter, Linked-in en binnenkort worden we ook actief op Facebook.

  Bestuurslid Communicatie: Claudia Schildt

  "Met onze communicatie gaat het klimaatakkoord leven onder onze generatie"

  Sinds twee weken ben ik officieel bestuurslid geworden bij KEK om de communicatie van alle ambitieuze young professionals in goede banen te leiden. In korte tijd is KEK gegroeid naar meer dan 80 actieve leden en nog zeker 150 community leden dan wel ambassadeurs. Door al deze activiteiten ontstaan er bergen aan nuttige informatie wat we zo begrijpelijk mogelijk aan de man willen brengen.

   

  Experts en beleidsmakers bij de tafels praten namelijk met veel technische taal en jargon. Young professionals hebben dat gelukkig minder erg en kunnen ook gemakkelijk de taalverschillen overbruggen, maar het hebben van een communicatieteam is zeker wel een aanwinst. Door goed te luisteren, kunnen we de boodschap beter vertalen zodat het voor iedereen duidelijk is. Zo dragen we bij dat de teams tussen de sectoren beter op de hoogte zijn van elkaar en dat ook vrienden en bekenden van KEK begrijpen wat we allemaal doen. Goede communicatie is cruciaal om te zorgen dat het klimaatakkoord gaat leven onder onze generatie!

   

  Laat jouw stem horen!

  Communicatie team

  KEK is het platform van young professionals om hun stem te laten horen hoe zij kijken naar de sector(en) waarin of waartussen zij werken. Wij verzamelen blogs, opinies en verslagen van de evenementen en discussies rondom het klimaatakkoord.

   

  Mocht je zelf een goed verhaal hebben of wil je bijdragen dat de verhalen onze generatie bereiken in Nederland. Stuur dan een mail naar info@klimaatenenergiekoepel.nl

  All Posts
  ×