• KEKker Gezocht ?

  Zoek of verwelkom jij young professionals op jouw klimaat of energie evenement die kunnen spreken, modereren of netwerken? Of ben je op zoek naar nieuw talent voor de vele vacatures in de energietransitie? Twitter, Facebook of Insta @kekoepel met #KEKkergezocht en plaats zo je spektakel hier. Zo communiceren wij het door naar alle communities binnen KEK.

 • Op weg naar groene stroom

  Alles over de elektriciteitsdoelstelling van het Klimaatakkoord

  8 Oktober 2018, Utrecht Tivoli Vredenburg

  In 2015 sloten meer dan 100 landen het Akkoord van Parijs. Het doel? Het beperken van de opwarming van de aarde en het stoppen van de broeikasuitstoot vanaf 2050. In Nederland onderhandelen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de non-profitsector en overheden over het Klimaatakkoord. Hoe zorgen we ervoor dat onze uitstoot in 2030 gehalveerd is, om in 2050 ‘Parijs’ te halen? Op 8 oktober zoomen we in op een van de grootste uitdagingen van deze doelstelling: een CO2-neutrale energieproductie.

   

  Tijdens dit programma duiken we diep in de materie. Hoe groot is de kans dat onze elektriciteitsvoorziening anno 2050 volledig CO2-neutraal is? Hoe krachtig is de wind en de zon? En mochten we langer gebruik moeten maken van kolen en gascentrales, wat zijn de kansen dat we hun uitstoot zo neutraal mogelijk maken? Tot slot bespreken we de stand van zaken aan de onderhandeltafel: wat gaat er op korte termijn voor ons veranderen? En welke nieuwe maatregelen kunnen we verwachten als het Klimaatakkoord vanaf januari 2019 in werking treedt? Verschillende experts geven hun mening.

   

  Met:
  Line van Kesteren (Klimaat en Energiekoepel)
  Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie)
  Frank van Rijnsoever (Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht)
  Carla Vosmaer (Movares)

  Groot KEK Event
  Van akkoord naar actie, geen babystapjes maar zevenmijlslaarzen

  woensdag 10 oktober, Auditorium, Eneco World Rotterdam (14:00 – 17:30)

  Dit KEKke event op de Dag van de Duurzaamheid zal in het teken staan van onze sectorteams en hun impact op het Klimaatakkoord. Verder zal er een beeld geschetst worden over hoe we verder gaan nu de onderhandelingen weer van start gaan.

   

  Tijdens het event zullen diverse tafelverbinders en sprekers aanwezig zijn, welke nu al een grote bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord. Meer informatie over de sprekers en de onderwerpen zullen later worden aangevuld. Houd deze pagina in de gaten!

   

  Er zijn maar 100 plekken beschikbaar, dus vergeet je niet aan te melden!

 • Afgelopen Events

 • SYN Event

  woensdag 19 september, Circl Amsterdam (19:00 – 22:30)

  Het Sustainable Young Netwerk (SYN) is een nieuw netwerk voor alle Young Professionals in Nederland die duurzame ambities in hun werk hebben. Elk kwartaal wordt er een SYN event georganiseerd waar Young Professionals met deze ambities samenkomen.

   

  Heb je duurzame business ambities in je werk en wil je deze waarmaken? Kom dan naar het eerste SYN Event op woensdagavond 19 september! Hier ontmoet je gelijkgestemde Young Professionals uit heel Nederland van verschillende bedrijven. Het SYN event is een interactief netwerkevenement met een inhoudelijk programma en sprekers. Dat betekent in gesprek gaan met andere Young Professionals van verschillende bedrijven en ook nog wat nuttigs leren. Het doel van het event is om je verder te helpen met de duurzame ambities in je werk. Deelname kosten bedraagt 10 euro.

  Meet the Boss in het Enexis Huis

  19 september 2018, van 10.30 en 13.30 uur, Enexis Huis in Zwolle

  Speciaal voor young professionals in de energiesector organiseert KVGN een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gassector persoonlijk kunt ontmoeten. Bij de ‘Meet The Boss’ bijeenkomst in september kun je kennis maken met Peter Vermaat, de CEO van Enexis. Hij ontvangt je op een zeer toepasselijke locatie, namelijk bij Enexis in Zwolle, waar je een rondleiding krijgt in het Enexis Huis, ‘een huis van nú’. Deelname is gratis en het aantal plaatsen is beperkt, vol=vol dus wees er snel bij!

  OFFSHORE WIND INNOVATION CHALLENGE

  Deadline van inschrijving 10 September 2018

  De offshore Wind Innovators roepen young professionals, start ups en SME's op om mee te doen aan de Offshore Wind Innovatie Challenges!

  De Wind sector moet zich telkens blijven vernieuwen als we wind op zee tot een succes een willen maken.

  Daarom hebben de Offshore Wind Innovators een wedstrijd uitgeschreven; inclusief masterclass en bootcamp voor slimme wind innovaties.

   

  De prijs is geen matig geldbedrag, maar onmiddellijk de mogelijkheid om je product of idee te implementeren bij een grote Launching Customer!

  Kijk voor meer informatie voor de verschillende Challenge/Opdrachten bij Innovatie Link en schrijf je in!

  Stroomversnellers, 1/8 triathlon

  2 september 2018, Amersfoort

  Houd jij wel van een sportieve uitdaging? Word dan stroomversneller, laat je sponsoren en zwem, fiets en loop 1/8e triathlon. Het doel is om zoveel mogelijk sponsorgeld te verzamelen om zonnepanelen mee te kopen. De energie die daarmee opgewekt wordt komt geheel ten goede aan gezinnen die hun energierekening niet kunnen betalen.

  Ben je beter in andere dingen dan sporten, dan kun je natuurlijk nog op heel veel andere manieren een bijdrage leveren.

  KEK on Tour: editie Elektriciteit

  18 juli 2018, hoofdkantoor Alliander in Arnhem

  Bij de 2e editie van KEK on Tour ligt de focus dit keer op de sectortafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord. Het KEK sectorteam haar manifest gepresenteerd aan deze tafel. Dit manifest bevat suggesties en aanbevelingen om het akkoord in de tweede fase tot een succesvol einde te brengen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we verkennen hoe het conceptakkoord zich verhoudt tot de aanbevelingen in het manifest van KEK. Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen en wat is de rol van jonge professionals daarbij?

  Klimaat voor jongeren

  9 juli 2018, Pakhuis de Zwijger Amsterdam

  De toekomstige wereld van de jongeren van vandaag zal er als gevolg van klimaatverandering anders uit zien dan de wereld van nu. Onze samenleving zal drastisch (moeten) veranderen. Besluiten over bijvoorbeeld onze energievoorziening, onze fysieke leefomgeving, ons voedsel en ons onderwijs worden nu voorbereid.

  Jongeren lijken bezorgd over klimaatverandering en buitengewoon gemotiveerd de toekomst mede vorm te geven. Maar hoe doen ze dit effectief? Waarin verschilt hun perspectief met dat van de huidige generatie beslissers? Wat kan er anders?

  KEK on Tour: editie Gebouwde Omgeving

  28 juni 2018, UCo (Utrecht Community) Utrecht

  Op 28 juni is de eerste KEK on Tour bijeenkomst. Voor alle jonge professionals die geïnteresseerd zijn in de gebouwde omgeving: de ontwikkeling binnen het klimaatakkoord maar vooral wat gaat er nu gebeuren en wat is onze rol daarin? Aanwezig zijn onder andere Paul Geurts van Kessel en Teun Bokhoven.

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.