• Voor ambitieuze, gedreven en betrokken young professionals die met hun CEO willen werken aan de toekomst!

  Bekijk hieronder de terugblik op het KEK CEO-event:

 • KEK Klimaatcampagne: Werk maken van het Klimaatakkoord

   

  De ambitie
  In maart 2021 zijn er 100 organisaties die een KEK Klimaatstatement hebben opgesteld​. In het opstellen en realiseren van bedrijfsspecifieke klimaatdoelstellingen staat de samenwerking tussen young professionals en CEO’s, en daarmee het vergroten van het interne draagvlak om bij te dragen aan het klimaat, centraal. In een KEK Klimaatstatement maakt een organisatie duidelijk wat zij de komende twee jaar concreet gaat doen om bij te dragen aan onze klimaatopgave.

  Young professionals empoweren binnen organisaties
  Vanuit KEK geloven we in de ambitie en drive van young professionals om binnen hun organisaties de impact op het gebied van klimaat en duurzaamheid te kunnen vergroten. Het opstellen van een Klimaatstatement is een ​middel​ om binnen een organisatie het gesprek op gang te brengen. Wat zijn onze ambities? Wat betekent dat voor onze werkprocessen? Waar moeten we in investeren? Hoe maken we onze organisatie toekomstbestendig? Het opstellen van een Klimaatstatement kan helpen om dat concreet te maken. En vanwege de bottom-up benadering wordt het breed gedragen binnen de organisatie.

  Door alle Klimaatstatements samen onder de aandacht te brengen in een sterke campagne, geven we een helder ​signaal ​af dat bedrijven actief bezig zijn met het klimaat en duurzaamheid. Daarmee willen we een positieve beweging creëren rondom het werken aan de doelen uit het Klimaatakkoord, en aan de politiek en maatschappelijke organisaties laten zien dat ook bedrijven stappen zetten.

  Van 15 naar 100 statements in een jaar
  De Klimaatcampagne is eind 2019 gestart met het opstellen van de eerste Klimaatstatements.. Vanuit de eerste 15 statements is vervolgens op 7 februari 2020 het KEK CEO-event georganiseerd. Vijf CEO’s en vijf young professionals deelden hun ervaring met de ruim 100 deelnemende KEK’ers. Organisaties die in deze eerste ronde hebben deelgenomen waren onder meer Vattenfall, Tata Steel, Stedin en Greenchoice. De op dit moment ingediende statements zijn ​hier​ te vinden op de website van KEK.

  Vergroot jouw zichtbaarheid, eigenaarschap en profilering
  Een statement is uniek, en past bij de DNA van het bedrijf. Het biedt YP’s positieve, interne zichtbaarheid en profilering, en versterkt het eigenaarschap en richting van de bedrijfsspecifieke klimaatdoelstellingen. KEK is op zoek naar young professionals die samen met hun bedrijf een Klimaatstatement op willen gaan stellen.

  Hoe doe je mee?
  Het vernieuwde format voor het KEK Klimaatstatement is binnenkort te vinden op de ​website​ van KEK. Het opstellen van zo’n statement kan een manier zijn om tevens je eigen ambities op het gebied van duurzaamheid te koppelen aan de bedrijfsvoering en de kern van jouw organisatie. Daarnaast wordt het statement deel van de KEK-missie, en kun je van daaruit een podium en kapstok creëren om binnen je organisatie aan duurzaamheid te werken. En meld je aan voor de Masterclass en het event!

  Call to action!
  Wij hopen zoveel mogelijk statements te ontvangen – om te laten zien dat er al veel concreet gebeurt op het gebied van klimaat. Samen kunnen we de rest van Nederland laten zien dat ook het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt en dat young professionals hier de drijvende factor in zijn! Mocht je meer willen weten en in contact willen komen met KEK’ers die al een Klimaatstatement succesvol hebben opgezet, neem dan vooral contact op met Sybren Bosch via ​klimaatstatements@klimaatenergiekoepel.nl​.

   

  CEO-Event 2.0: 26 maart 2021

   

  Zelf een KEK Klimaatstatement maken?

   

  Vanuit KEK willen we zoveel mogelijk statements verzamelen over wat bedrijven de komende twee jaar gaan doen op het gebied van klimaat.

   

  Wil je met jouw organisatie een Klimaatstatement maken? Dat kan:

   

  Stap 1: Vind andere young professionals.

  Samen sta je sterker, en kan je een beweging starten om met mensen van jouw generatie samen te werken aan klimaatvraagstukken binnen jouw organisatie.

   

  Stap 2: Benader je CEO.

  Om serieuze stappen te kunnen zetten, helpt de daadkracht van je CEO. Hij of zij heeft waarschijnlijk ook een motivatie om aan klimaatopgaven te werken, en samen kunnen jullie komen tot effectieve acties.

   

  Stap 3: Maak een Klimaatstatement.

  Met dit Klimaatstatement maak je duidelijk wat jouw organisatie de komende jaren gaat doen op het gebied van klimaat. Dit Statement wordt onderschreven door jullie als young professionals én door je CEO.

   

  Stap 4: Verstuur je Klimaatstatement naar KEK.

  Via dit formulier op de KEK-website kan je je Klimaatstatement uploaden. Wij zorgen voor een eenduidige opmaak van alle statements. Hoe strakker het formulier is ingevuld, hoe beter dit past!

   

  Stap 5: Maak werk van het Klimaatakkoord!

  Het Statement is de basis om aan de slag te gaan. We zijn benieuwd naar jullie voortgang, en zullen als onderdeel van de KEK Klimaatcampagne regelmatig events organiseren om jullie op de hoogte te houden en mooie voorbeelden er uit te lichten.

   

  Kom je er niet uit? Onderaan deze pagina vind je onze FAQ.

  Masterclass Actief Ambassadeurschap: 29 januari 2021

   

  Ben je ambassadeur, wil je graag actiever worden, maar je weet niet precies hoe? Tijdens deze Masterclass Actief Ambassadeurschap gaan we actief aan de slag met jouw wensen en vragen over onder andere ambassadeurschap van KEK: Wat motiveert jou? Waar loop jij tegenaan? Waar heb je behoefte aan? Hoe kunnen we hier samen op inspelen? Op welke manier kun je bijdragen aan het klimaatakkoord door zelf aan de slag te gaan?

  We gaan ons richten op het concretiseren van jouw wensen en behoeften omtrent actiever aan de slag met duurzame vraagstukken. Maar dan door discussie, gezelligheid en netwerken met gelijkgestemden!

   

  Meld je aan via LinkedIn. 

 • KEK KLimaatstatements

  Lees hieronder de KEK Klimaatstatements van verschillende bedrijven.

 • Hulplijnen

  Heb je vragen of wil je advies over hoe je jouw CEO het beste kan benaderen?

   

  Sybren Bosch & Thomas Dekker (klimaatstatements@klimaatenergiekoepel.nl)

  Ashley Hofmann (communicatie@klimaatenergiekoepel.nl)

  Maaike Smelter (evenementen@klimaatenergiekoepel.nl)

   

  Maak gebruik van onze hulplijnen via de mail of lekker makkelijk: bel/app ze! (Nummers te vinden in de appgroepen van KEK).

 • FAQ

  Waarom een statement?

  Young professionals zijn een belangrijke kracht voor de energietransitie. Zij zijn immers de generatie die klimaatbeleid tot 2050 gaant uitvoeren! Daarom wil KEK alle bedrijven en organisaties waar we aan verbonden zijn uitdagen om werk te maken van het klimaatakkoord. Dat willen we doen met het KEK statement. Dit statement is een verzameling statements van CEO’s die concretiseren wat ze op korte termijn gaan doen om het klimaatakkoord een succes te maken. Niet stilzitten, maar aan de slag!

  Hoe pak ik dat aan binnen mijn bedrijf of organisatie?

  Formuleer direct met je CEO (of eerst met een expert binnen je bedrijf zoals CSR, public affairs, strategie etc.) een aantal concrete stappen die jouw organisatie kan nemen, of gaat nemen om bij te dragen aan het klimaatakkoord. Denk hierbij aan zaken zoals mobiliteitsbeleid, compensatie-maatregelen, circulair/emissieloos inkopen, meer transparantie, nieuwe partnerschappen, (geplande) investeringen en procesverbeteringen. Of laat je inspireren door de Sustainable Development Goals (SDGs). En vul op basis hiervan het template in. Vergeet niet acties te verbinden waar je zelf als young professional voor je bedrijf of organisatie mee aan de slag kunt gaan.

  Zijn aan het KEK statement eisen verbonden (heeft het een verplichtend karakter)?

   

  Het KEK statement is zo opgezet, dat de CEO en Young Professional van het bedrijf dit naar eigen inzicht zelf kunnen vormgeven. KEK faciliteert dit proces, maar is op geen manier inhoudelijk betrokken bij de inhoud van de manifesten. KEK is wel van plan de manifesten te bundelen en integraal te publiceren op haar website en te delen via social. Een manifest omvat meestal een stellingname of uitgangspunten, waarbij je soms een inspanningsverplichting kan verwachten van de ondertekenaars, in dit geval de CEO (en YP). Daarom adviseren wij je de inhoud van je manifest te checken met je woordvoerder.

  Wat voor statement moet het zijn?

  KEK is op zoek naar een statement dat op korte termijn uitgevoerd kan worden (2-3 jaar). In het klimaatakkoord staan de langer termijn afspraken, maar ontbreekt het aan de actie van vandaag. Die acties wil KEK dus in het manifest verzamelen, door middel van de CEO statements.

  Hoe maak ik het statement concreet?

  Blijf doorvragen om het concreter te maken; hoe dan? Waar moeten we als organisatie samenwerken? Waar kunnen we zelf aan beginnen? En natuurlijk de belangrijkste: hoe zetten we Young Professionals in om onze doelen te bereiken? Een andere tip: maak het SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdsgebonden)!

  Ben je een bedrijf maar zijn je young professionals nog geen KEK'ers?

  Als KEK hebben wij voor ogen dat dit statement een samenwerking is tussen de CEO en de Yyoung Pprofessionals binnen een bedrijf. Zijn de Young Professionals nog geen KEK'er? Zij kunnen zich hier aanmelden. In samenwerking met de nieuwe KEK'er kan het klimaatstatement opgesteld worden

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.