• Bekijk hier de terugblik op het KEK CEO-event

 • Maak werk van het klimaatakkoord samen met jouw Ceo!

   

  Op 7 februari was het KEK CEO-event. Tijdens het event hebben de eerste vijf organisaties hun KEK Klimaatstatement getekend. Dat zijn concrete korte termijn acties samengevat in een door KEK opgesteld statement. We zijn in gesprek geweest met de de young professionals en CEO’s van deze bedrijven: Marjan van Loon (Shell), Martijn Hagens (Vattenfall), Hildagarde McCarville (Veolia), Manon van Beek (TenneT) en Theo Henrar (Tata Steel). Centraal stond hun persoonlijk leiderschap in deze tijden van snelle verandering.

   

  Het CEO-event was de kick-off voor een grote beweging waarbij we zo veel mogelijk statements verzamelen.

  De eerste KEK Klimaatstatements zijn getekend!

   

  Zelf een KEK Klimaatstatement maken?
  Wil je met jouw organisatie een Klimaatstatement maken? Dat kan:

   

  Stap 1: Benader je CEO (voor hulp benader een van de hulplijnen).

  Stap 2: Verzamel de drie klimaatstatements.
  Stap 3: Vul het
  google form in.
  Stap 4. Maak werk van het klimaatakkoord!

   

  Kom je er niet uit? Onderaan deze pagina vind je onze FAQ.

 • KEK KLimaatstatements

  Lees hieronder de KEK Klimaatstatements van verschillende bedrijven.

 • Hulplijnen

  Heb je vragen of wil je advies over hoe je jouw CEO het beste kan benaderen?

  Bel, App of Mail een van onze hulplijnen:

   

  Thomas Dekker

  Donald Kreiken

  Fons Janssen

  Gjalt Annega

  Sanne de Boer

  Reint-Jan Groot Nuelend

  Jeroen Overduin

  Dewi Wesselman

   

 • FAQ

  Waarom een statement?

  Young professionals zijn een belangrijke kracht voor de energietransitie. Zij zijn immers de generatie die klimaatbeleid tot 2050 gaant uitvoeren! Daarom wil KEK alle bedrijven en organisaties waar we aan verbonden zijn uitdagen om werk te maken van het klimaatakkoord. Dat willen we doen met het KEK manifest. Dit manifest is een verzameling statements van CEO’s die concretiseren wat ze op korte termijn gaan doen om het klimaatakkoord een succes te maken. Niet stilzitten, maar aan de slag!

  Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld?

  Je krijgt een email met verdere instructies en een ‘statement template’ waarin je alle benodigde content voor het statement kan invullen. Maar ook een voorbeeld email die je kan sturen naar je CEO en andere tips en tricks, mocht je inspiratie nodig hebben.

  Van de door jou ingevulde template maken wij één statement, die je weer teruggestuurd krijgt om te laten ondertekenen.

  Hoe pak ik dat aan binnen mijn bedrijf of organisatie?

  Formuleer direct met je CEO (of eerst met een expert binnen je bedrijf zoals CSR, public affairs, strategie etc.) een aantal concrete stappen die jouw organisatie kan nemen, of gaat nemen om bij te dragen aan het klimaatakkoord. Denk hierbij aan zaken zoals mobiliteitsbeleid, compensatie-maatregelen, circulair/emissieloos inkopen, meer transparantie, nieuwe partnerschappen, (geplande) investeringen en procesverbeteringen. Of laat je inspireren door de Sustainable Development Goals (SDGs). En vul op basis hiervan het template in. Vergeet niet acties te verbinden waar je zelf als young professional voor je bedrijf of organisatie mee aan de slag kunt gaan.

  Zijn aan het KEK-manifest eisen verbonden (heeft het een verplichtend karakter)?

  Het KEK manifest is zo opgezet, dat de CEO en Young Professional van het bedrijf dit naar eigen inzicht zelf kunnen vormgeven. KEK faciliteert dit proces, maar is op geen manier inhoudelijk betrokken bij de inhoud van de manifesten. KEK is wel van plan de manifesten te bundelen en integraal te publiceren op haar website e.n te delen via social. Een manifest omvat meestal een stellingname of uitgangspunten, waarbij je soms een inspanningsverplichting kan verwachten van de ondertekenaars, in dit geval de CEO (en YP). Daarom adviseren wij je de inhoud van je manifest te checken met je woordvoerder.

  Moet ik de koppeling met de SDG’s (sustainable development goals) maken?

  Het is niet verplicht om de statements te koppelen aan de SDG’s. Maar we zien dat veel bedrijven hier wel mee bezig zijn, dus het kan zeker bijdrage. Wij ambiëren zelf ook om de SDG’s in het manifest te verwerken.

  Wat voor statement moet het zijn?

  KEK is op zoek naar een statement dat op korte termijn uitgevoerd kan worden (2-3 jaar). In het klimaatakkoord staan de langer termijn afspraken, maar ontbreekt het aan de actie van vandaag. Die acties wil KEK dus in het manifest verzamelen, door middel van de CEO statements.

  Hoe maak ik het statement concreet?

  Blijf doorvragen om het concreter te maken; hoe dan? Waar moeten we als organisatie samenwerken? Waar kunnen we zelf aan beginnen? En natuurlijk de belangrijkste: hoe zetten we Young Professionals in om onze doelen te bereiken? Een andere tip: maak het SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdsgebonden)!

  Ben je een bedrijf maar zijn je young professionals nog geen KEK'ers?

  Als KEK hebben wij voor ogen dat dit statement een samenwerking is tussen de CEO en de Yyoung Pprofessionals binnen een bedrijf. Zijn de Young Professionals nog geen KEK'er? Zij kunnen zich hier aanmelden. In samenwerking met de nieuwe KEK'er kan het klimaatstatement opgesteld worden

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.