• Hoe kan jij bijdragen?

  KEK is blijvend op zoek naar young professionals die als ambassadeur willen meehelpen om draagvlak te creëren voor het klimaatakkoord en de energietransitie. Bij Ambassadeurs zie je wie je al voor gingen. Onze ambassadeurs houden we graag op de hoogte via de KEK ambassadeursupdate. Meld je aan voor deze mailinglist.

   

  Actief op Twitter? Volg ons via @kekoepel en (re)tweet mee en help KEK boodschappen verspreiden binnen jouw eigen netwerk en organisatie!

   

  Vacatures

  Bestuursvacature: Voorzitter

  Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de beweging. Je belangrijkste taak is de energie in de beweging vasthouden en versterken. Je houdt contact met de actieve mensen binnen KEK en verbindt hen. Daarnaast ben je het gezicht naar buiten. Jij bent als geen ander in staat om uit te leggen waar KEK voor staat en hoe onze generatie kan bijdragen aan een beter klimaat- en energiebeleid.

  Bestuursvacature: Secretaris en Penningmeester

  KEK is op zoek naar een zorgvuldige administratieve held met een groen hart. Ben jij gek op structuur en heb je ervaring met kleine teams? Dan is deze vacature op jouw lijf geschreven! Als secretaris en penningmeester zul je verantwoordelijk zijn voor de ondersteunende backbone van KEK.

   

  Bestuursvacature: Acquisitie & Partnerorganisaties

  KEK is op zoek naar een enthousiaste netwerk koning(in) die elke deal kan closen om funding te acquireren voor onze stichting. Eindig je elk gesprek met ‘Always be closing’ en ben je niet weg te slaan bij netwerkborrels, dan is deze vacature op jouw lijf geschreven!

  Bestuursvacature: Communicatie

  KEK is op zoek naar een creatief communicatietalent die staat te popelen om met onze duurzame boodschap aan de slag te gaan. Heb jij ervaring met externe communicatie en zin om aan de slag te gaan in een interdisciplinair team?

  Bestuursvacature: Ambassadeurs & Events manager

  Ben jij een community builder in hart en nieren en weet je alles over het organiseren van evenementen? Dan is deze vacature op jouw lijf geschreven! Binnen jouw functie zul je aan de slag gaan als verbinder in onze achterban om onze community sterk en betrokken te houden. Als speerpunt zul je met enige regelmaat evenement organiseren om onze outreach (intern en extern) te vergroten.

  Bestuursvacature: Politiek & Lobby

  Als bestuurslid politiek & lobby geef je vorm aan de lobbystrategie van KEK in Den Haag en de polde​r. Je haalt plezier uit gesprekken met beslissers in de klimaat- en energiewereld. Je zorgt dat KEK op een goede manier in de pers komt, met ingezonden brieven en media-optredens. Je bouwt nieuwe coalities en zorgt dat we met onze generatie het klimaatbeleid van Nederland naar een hoger niveau krijgen.

  Commissievacature: Werkgroep onderwijs

  Ben je enthousiast, trots op de transitie en klaar om een gezonde dosis ‘young professional’ toe te voegen aan onderwijsland? Solliciteer dan nu voor een rol in deze werkgroep!

  Haak aan en word ambassadeur!

  Wil jij betrokken blijven en ons initiatief verder verspreiden? Draag je de uitgangspunten van KEK een warm hart toe? Word dan ambassadeur. We nodigen je uit voor onze events en houden je op de hoogte.

 • Contact

  Wil je je aansluiten? Of heb je nog vragen?

  We nemen zo snel mogelijk contact op

  Voor vragen over KEK en het Klimaatakkoord, bel Talitha. Voor vragen over de organisatie, bel Jan.
  Talitha: 06 36107098 Jan: 06 44392957
  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.