• Wie zijn wij?

  De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken.

  Wij geloven in de kracht van jonge professionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom vormen we een cross-sectoraal netwerk. We werken in de sectoren elektriciteit, landbouw, mobiliteit, bouw en industrie. Ook mensen die werken aan thema's cruciaal voor systeemvernieuwing binnen de energietransitie, zoals finance en onderwijs, zijn bij ons welkom.

  Met KEK leveren wij input aan tafels van het Klimaatakkoord. Wij vormen een denktank voor nieuwe zienswijzen en wij vormen de verbinding tussen het nieuwe Klimaatakkoord en onze generatie.

 • Bestuur

  Het bestuur van oprichting werd gevormd door Jan Sjerps, Talitha Muusse, Mark Hupkens, Sjoerd Robertson en Claudia Schildt. Sinds januari 2019 heeft KEK een nieuw bestuur dat bestaat uit: Thomas Dekker, Tara Janssen, Reint-Jan Groot Nuelend, Fons Janssen, Maaike Smelter, Dewi Wesselman en Gjalt Annega.

  Tara Janssen

  Secretaris & Penningmeester

   

  Ik heb erg veel zin om bij KEK in het bestuur aan de slag te gaan. Het lijkt me niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam om met zo’n gevarieerde groep professionals samen te werken. Zo hoop ik ook een steentje bij te dragen aan de versnelling van de klimaat- en energietransitie!

   

  Tara werkt als Strategic Policy Advisor bij Nationale Hypotheek Garantie

   

  Contact:

  Info@klimaatenergiekoepel.nl​

  Thomas Dekker

  Voorzitter

  “Ik geloof in de kracht van jonge energieprofessionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem”

   

  Thomas is programmamanager duurzaam vastgoed bij Rabobank. Al sinds zijn studie bouwkunde is hij bezig met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ooit begon Thomas met een eigen bedrijf in het afmelden van energielabels, bij de bank is hij de specialist in de financiering van de verduurzaming van woningen en commercieel vastgoed.

   

  Bij Rabobank heeft Thomas als doel om energiebesparing breed te integreren in de dienstverlening van de bank als het om vastgoed gaat. Dit doet hij voor zowel de hypotheekadviseurs, het zakelijke vastgoed, als voor de eigen kantoren. Met die inzet heeft hij zich een plek verworven in de Duurzame 100 van Trouw.

   

  Contact:

  Voorzitter@klimaatenergiekoepel.nl​

  Mathieu Baas

  Ambassadeurs

  "Met KEK krijgen groene carrièretijgers een podium om transitieaanvoerders te worden"

   

  Sinds juni 2020 is Mathieu bestuurder ambassadeurs bij KEK. In het dagelijks werk is Mathieu bezig om de faciliteiten en gebouwen van TNO te verduurzamen.

   

  Contact:

  Ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl

  Maaike Smelter

  Evenementen

  De meesten kennen mij al van communicatie, maar events blijft toch meer mijn ding. Ik wil ideeën, waarmee meer positiviteit en kracht achter de energietransitie gezet kan worden, samen met ambassadeurs gaan realiseren. Mijn kracht ligt in het organiseren en activeren van mensen. Heb jij een leuk idee voor een event? Een toffe locatie beschikbaar? Of een doel wat wel meer aandacht mag krijgen?

  Laat het me weten!

   

  Maaike is verantwoordlijk voor de interne communicatie bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

   

  Contact:

  Evenementen@klimaatenergiekoepel.nl

  Reint-Jan Groot Nuelend

  Strategie

  “De inbreng van jonge professionals is cruciaal om de transitie naar een klimaatneutrale economie te doen slagen”

   

  Reint-Jan is Regional Manager Public Affairs bij DSM en heeft een sterke interesse in beleidsvraagstukken op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid. Hij vertegenwoordigt DSM in multi-stakeholderplatforms en brancheorganisaties in Brussel en Den Haag. Verder adviseert hij het internationale concern voor voeding, gezondheid en materialen op Europees en Nederlands klimaat- en energiebeleid.

   

  De young professional van nu gaat een cruciale rol spelen in de duurzame innovaties en competenties die de transitie maken. Volgens Reint-Jan vormt KEK de verbinding tussen de klimaatplannen en de young professionals die deze tot 2050 gaan uitvoeren en aanscherpen.

   

  Contact:

  Strategie@klimaatenergiekoepel.nl

  Dewi Wesselman

  Communicatie

  “Cross-sectorale samenwerking is essentieel om de energietransitie te accelereren, hierbij staat begrijpbare communicatie centraal"

   

  Dewi is verantwoordelijk voor de industriële ontwerpen van de schepen van Damen. Met creatief ontwerp en nieuwe vormen van visualisatie wil zij laten zien dat de omslag van lineaire naar circulaire bedrijfsmodellen mogelijk is.

   

  Contact:

  Communicatie@klimaatenergiekoepel.nl

  Gjalt Annega

  Partnerschapppen

  Gjalt werkt als transitieversneller bij Talent voor Transitie. Op dit moment ben ik bij het Deltalinqs Climate Program bezig met projecten die de Rotterdamse Haven helpen verduurzamen.

   

  Bij KEK houd hij zich bezig met Partnerschappen. Dit gaat dan om partnerschappen met bijvoorbeeld bedrijven, overheden en andere organisaties waar samenwerking onze missie versterkt. Omdat KEK focust op de juiste mensen bij elkaar krijgen en gezamenlijk de energietransitie verder te brengen, spelen deze partnerschappen een belangrijke rol in de groei en effectiviteit van KEK.

   

  Contact:

  Partnerschappen@klimaatenergiekoepel.nl

 • KEK-DENKTANK

  De KEK-denktank bestaat uit gedreven sectorteams en ambassadeurs. Hieronder is een overzicht van de sectoren te zien. Wil je meedenken met een van de sectorteams? Geef je dan op als ambassadeur!

  Sectorteam Elektriciteit

  Sectorteam Gebouwde Omgeving

  Sectorteam Industrie

  Sectorteam Landbouw

  Sectorteam Mobiliteit

  Sectorteam Arbeidsmarkt & Scholing

 • Raad van Advies

  Cees Dekker

  Sustainable Motion

  Ik ben betrokken geraakt bij KEK omdat ik geloof in de missie van KEK, maar vooral in de mensen die KEK hebben opgericht en die ervoor hebben gezorgd dat KEK in korte tijd na haar oprichting een begrip is geworden in ‘het wereldje van de klimaat en energie’. KEK is een jonge organisatie die met allerlei zaken bezig is die overeenkomen met die van een start-up. Als Raad van Advies lid breng ik de blik in van een ondernemer en zet ik de lessen in die ik afgelopen jaren heb geleerd om KEK te adviseren in de opstartende fase en het laten groeien van de organisatie. 

  Marjet Heins, voorzitter

  Buiten de lijntjes Communicatie

  Klimaat als onderwerp vind ik ongelooflijk interessant omdat er nogal wat tegenstrijdige belangen in elkaar verstrengeld zijn. Mijn hele leven lang al begeleid ik jonge professionals, met name als ze de ambitie hebben om de wereld mooier en beter achter te laten dan dat we hem vonden. En dat je bereid bent om jezelf tussen de heersende machtsstructuren te worstelen. Daarom spreekt KEK mij aan. We leven in een sterk veranderende wereld waarin ook van de grote mensen wordt verwacht eindeloos te blijven verwonderen, leren en zoeken naar een nieuw pad. Een nieuw pad waarbij alleen het experiment gaat werken, en niet de kennis of de overtuiging dat nu nog steeds werkt wat vroeger werkte.

  Agelita Kappers

  ECHT

  Mijn passie ligt bij verduurzamingsvraagstukken met een focus op duurzame energieopwekking: Wind en Zonne energie. Met mijn recente werkervaring op internationale energieprogramma’s en bij StartupDelta - waar ik bijdroeg aan het internationaal agenderen van de Nederlandse innovatie agenda - leg ik verbanden tussen politiek, beleid, implementatie en techniek. Naast mijn werkzaamheden was ik in 2017 voorzitter van de Young Energy Specialists- Cooperation (YES-DC). YES-DC is een stichting met als doel kennis te ontsluiten en een netwerk organisatie te zijn voor young professionals actief in de energiesector.

  Jorinde Vernooij

  Eneco Groep

  Een stoel voor Young Professionals aan de klimaattafels vind ik zo vanzelfsprekend dat het eigenlijk gek is dat we daar nu pas mee beginnen. Zelf ben ik ook een Young Professional die net komt kijken, en daarom juist toegevoegde waarde biedt. Ik vind het fantastisch wat KEK in korte tijd voor elkaar heeft gekregen en ik wil mij er voor inzetten om dit door te zetten en de impact te vergroten. Specifiek wil ik de kracht van ambassadeurs meer inzetten en zal ik mij bezighouden met financieringsvraagstukken.

  Wendela Waller

  TKI Urban Energy

  Ik ben bij KEK betrokken geraakt omdat jonge professionals een stem zouden moeten hebben in het Klimaatakkoord. In het originele kernteam, dat de organisatie mede heeft vormgegeven, heb ik meegedacht over hoe we dat konden organiseren. Met een paar enthousiastelingen vormen we een communicatieteam waarin ik meewerk aan de communicatie over en promotie van KEK. Toen de organisatie eenmaal stond en de inbreng van young professionals daadwerkelijk waargemaakt werd, nam ik zitting in de Raad van Advies. Aan ons de taak om het bestuur te adviseren, ondersteunen en scherp te houden. Zo blijf ik mee bouwen aan de klimaat- en energietransitie.

 • ANBI

  Beloningsbeleid

  Het volledige bestuur en organisatie van KEK draait op vrijwilligers. Dit houd in dat niemand een financiële beloning krijgt voor zijn of haar werkzaamheden.

   

  Meer over ANBI vind je op www.anbi.nl

  RSIN: 858978143

 • Veelgestelde vragen

  Waarom een Klimaat en Energiekoepel (KEK), voor jonge professionals?

  De energietransitie kan alleen slagen als sectoren als landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie samenwerken. Dat gebeurt nog veel te weinig. Jonge professionals worden vooral opgeleid in het eigen bedrijf en de eigen sector. KEK brengt jonge professionals in deze sectoren voor het eerst samen. Met de Sectorleads en Sectorteams streven we naar de borging van het het Klimaatakkoord.

   

  Waarom steekt KEK nu zoveel energie in het Klimaatakkoord?
  Het gebrek aan jonge professionals aan tafel bij het Klimaatakkoord is een belangrijke aanleiding voor onze oprichting. In het Klimaatakkoord staan straks de afspraken voor de energietransitie tot 2030 en verder. Dat is beleid dat onze generatie gaat uitvoeren, niet de generatie die nu de beslissingen maakt.
  Gelukkig wordt dit steeds meer erkend. De Tafelvoorzitters van het Klimaatakkoord (Ed Nijpels, Diederik Samsom, Manon Janssen, Annemieke Nijhof, Pieter van Geel en Kees Vendrik) hebben ons gevraagd om een team van Tafelverbinders op te stellen. Zij zijn directe contactpersonen voor hen namens de jonge professionals.
  KEK werkt aan echte invloed op het Klimaatakkoord. Dit doen we door het proces van de onderhandelingen inzichtelijk te maken voor jonge professionals. KEK jong-tafelteams gaan onder leiding van de Tafelverbinders hun kennis en inzichten delen om samen tot een advies voor hun sectortafel te komen. We streven naar frisse blikken en processen waar de Tafelvoorzitters echt mee geholpen zijn.

   

  Wat is de missie van KEK?
  De missie van KEK is het opzetten van samenwerking tussen sectoren. We werken aan kennis, vertrouwen en begrip. Die missie is niet bereikt als het Klimaatakkoord straks is gesloten - dan begint het pas. Als het aan ons ligt, bestaat KEK over 10 jaar nog.
  Op de lange termijn werken we aan 5 pijlers: Het Klimaatakkoord (de aanleiding); samenwerking tussen sectoren (onze missie); draagvlak in de samenleving; interne transitie en onderwijs & banen.

   

  Hoe is KEK ontstaan?
  Eind 2017 hebben 121 jonge energieprofessionals een oproep gedaan aan minister Wiebes met een aanbod om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Onze boodschap is inmiddels overgenomen door de Tafelvoorzitters: zij vragen nu zelfs om onze bijdrage.

  KEK is een jonge organisatie. Op 7 maart 2018 kwamen 30 verschillende organisaties voor jonge professionals bij elkaar voor een verkennende meeting bij Essent. Op 15 maart is de naam KEK, Klimaat- en Energiekoepel, bedacht. Op 20 maart ging onze website online. Een eerste oproep op LinkedIn werd 12.000 keer gelezen. Op 25 maart hadden we tientallen aanmeldingen voor diverse functies binnen KEK in de mail. Begin april was er een bestuur, een team van 6 Tafelverbinders ( 8-12 uur/week, uit 30 sollicitaties), ontvingen we 92 sollicitaties voor lid jong sectortafel (4-8 uur in de week) en 49 ambassadeurs. Dat is een fantastisch, overweldigend enthousiasme. We werken hard om dit een plaats te geven in onze koepel.

   

  Welke standpunten heeft KEK?
  KEK werkt niet met standpunten. Belangen zijn er al genoeg. Wij zijn cross-sectoraal en brengen onze passie, frisse inzichten en nieuwe werkprocessen.

   

  Wel hebben we leidende principes:

  • We geloven in de kracht van jonge professionals in de energietransitie
  • Sectoroverstijgende samenwerking en begrip zijn voorwaarden voor succes
  • Nederland moet de Klimaatdoelen van Parijs halen en wereldwijd koploper zijn
  • Iedere organisatie en ieder persoon moet eigen verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat en de energietransitie

  Wie kan/welke organisaties kunnen lid worden van KEK?

  Alle jonge werkende mensen in Nederland die werken aan klimaat en de energietransitie. We richten ons op landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie. Ook finance en ICT horen bij KEK. We zijn een zeer brede club, met start-ups, NGO’s, grote fossiele organisaties, planbureaus en alles dat er tussenin zit. Jong schatten wij tussen de 25-35 in, maar dat is geen harde grens.

   

  KEK werkt toe naar twee lijsten op haar website: een van jonge professionals die KEK steunen, en een van (jong-) organisaties. Werk je bijvoorbeeld voor Alliander, dan hopen we op het volgende: jouw naam, die van jouw jong-organisatie (jong-Alliander heet Tension) + logo, en - mits daar toestemming voor is - het logo van Alliander. Stuur dit naar info@klimaatenergiekoepel.nl!

   

  Hoe kan je actief zijn voor KEK?

  Je kan je nu aanmelden als ambassadeur voor KEK. Ook kan je kijken bij onze vacatures. Als ambassadeur sta je op de maillijst van KEK en word je uitgenodigd voor onze evenementen. Ook sta je met je naam op de site in een lijst van personen die het initiatief tot KEK steunt. Voor vragen over het ambassadeurs kan je terecht bij Fons Janssen

  In de nabije toekomst willen we onze ambassadeurs een veel actievere rol geven. Voor interne energietransitie, draagvlak in de samenwerking of voor onderwijs & banen. We dromen van KEK’ers die gastlessen geven op VMBO en MBO-scholen, of inspreken in een gemeenteraad over de energietransitie. Hiervoor is echter nog werk te verzetten, en dat kost tijd.

   

  Hoe kunnen organisaties KEK steunen?

  Organisaties die onze beweging toejuichen kunnen hun logo’s plaatsen op onze site. We verwelkomen uitnodigingen om te spreken op evenementen.

   

  Wat is het verschil tussen KEK en de Jonge Klimaatbeweging (JKB)?

  De Jonge Klimaatbeweging is een koepel die diverse jongerenorganisaties verbindt en namens deze organisaties contacten onderhoud met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven. Zij werken met een gemeenschappelijke visie en als jongerenorganisatie kun je je aansluiten door deze visie te onderschrijven. Je hebt als organisatie dan ook invloed op de koers van de JKB. Je kan als individu geen lid worden van de JKB. KEK is daarentegen een organisatie die jonge professionals verbindt om te werken aan energie- en klimaatvraagstukken. Wij hebben geen manifest en werken vanuit verbinding. Als individu ben je dus meer dan welkom bij ons. We werken als organisaties veel samen en er is een goede band tussen onze besturen.

   

  Kunnen studenten lid worden van KEK?

  In principe niet. KEK is er voor jonge professionals. Studenten raden we aan te kijken of je actief kan worden bij de Jonge Klimaatbeweging, zie www.jongeklimaatbeweging.nl of bij een van hun jongerenorganisaties. Mensen die werken in de energietransitie en studeren zijn wel welkom.

   

  Wie financiert KEK?
  Op dit moment niemand. KEK heeft een budget van precies 0 euro. Alle medewerkers werken mee aan KEK op vrijwillige basis. Op het moment dat we een evenement organiseren kan het zijn dat dit gesponsord wordt door een of meer van de organisaties die dit initiatief toejuichen.

   

  Kost het lidmaatschap van KEK geld?
  Nee.

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.