• Wie zijn wij?

  De Klimaat en Energiekoepel (KEK) is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werken aan klimaat- en energievraagstukken.

  Wij geloven in de kracht van jonge professionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom vormen we een cross-sectoraal netwerk. We werken in de sectoren elektriciteit, landbouw, mobiliteit, bouw en industrie. Ook mensen die werken aan thema's cruciaal voor systeemvernieuwing binnen de energietransitie, zoals finance en onderwijs, zijn bij ons welkom.

  Met KEK leveren wij input aan tafels van het Klimaatakkoord. Wij vormen een denktank voor nieuwe zienswijzen en wij vormen de verbinding tussen het nieuwe Klimaatakkoord en onze generatie.

   

  Het bestuur wordt gevormd door Jan Sjerps, Talitha Muusse, Mark Hupkens, Sjoerd Robertson en Claudia Schildt.
   

  Onze organisatie:

  Jan Sjerps

  Voorzitter

  PACT Public Affairs

  Talitha Muusse

  Hoofd Politiek & Tafelverbinder Klimaatberaad

  Cambio

  Mark Hupkens

  Secretaris

  TU Delft

  Sjoerd Robertson

  Penningmeester

  Alliander

  Claudia Schildt

  Communicatie & events

  Paul Geurts van Kessel

  Tafelverbinder Gebouwde Omgeving

  Greenhome

  Stephan de Vos

  Tafelverbinder Elektriciteit

  Netbeheer Nederland

  Carlijne Mouthaan

  Tafelverbinder Industrie

  TransitieCoalitie

  Joris Lohman

  Tafelverbinder Landbouw

  Food Hub

  Harm-Jan Idema

  Tafelverbinder Mobiliteit

  APPM

  Allard Haarman

  Kernteam

  Enpuls

  Angelita Ariëns Kappers

  Kernteam

  YES-DC

  Lennard Visser

  Kernteam

  Nuon

  Tomas Friedhoff

  Kernteam

  Friedhoff Future Fast Forward

  Mark Kremer

  Kernteam

  Recoy

  Fons Janssen

  Kernteam

  Jong KNCV

 • Veelgestelde vragen

  Waarom een Klimaat en Energiekoepel (KEK), voor jonge professionals?

  De energietransitie kan alleen slagen als sectoren als landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie samenwerken. Dat gebeurt nog veel te weinig. Jonge professionals worden vooral opgeleid in het eigen bedrijf en de eigen sector. KEK brengt jonge professionals in deze sectoren voor het eerst samen. Met de Tafelverbinders en jong sectortafels zorgen we voor echte invloed op het Klimaatakkoord.

   

  Waarom steekt KEK nu zoveel energie in het Klimaatakkoord?
  Het gebrek aan jonge professionals aan tafel bij het Klimaatakkoord is een belangrijke aanleiding voor onze oprichting. In het Klimaatakkoord staan straks de afspraken voor de energietransitie tot 2030 en verder. Dat is beleid dat onze generatie gaat uitvoeren, niet de generatie die nu de beslissingen maakt.
  Gelukkig wordt dit steeds meer erkend. De Tafelvoorzitters van het Klimaatakkoord (Ed Nijpels, Diederik Samsom, Manon Janssen, Annemieke Nijhof, Pieter van Geel en Kees Vendrik) hebben ons gevraagd om een team van Tafelverbinders op te stellen. Zij zijn directe contactpersonen voor hen namens de jonge professionals.
  KEK werkt aan echte invloed op het Klimaatakkoord. Dit doen we door het proces van de onderhandelingen inzichtelijk te maken voor jonge professionals. KEK jong-tafelteams gaan onder leiding van de Tafelverbinders hun kennis en inzichten delen om samen tot een advies voor hun sectortafel te komen. We streven naar frisse blikken en processen waar de Tafelvoorzitters echt mee geholpen zijn.

   

  Wat is de missie van KEK?
  De missie van KEK is het opzetten van samenwerking tussen sectoren. We werken aan kennis, vertrouwen en begrip. Die missie is niet bereikt als het Klimaatakkoord straks is gesloten - dan begint het pas. Als het aan ons ligt, bestaat KEK over 10 jaar nog.
  Op de lange termijn werken we aan 5 pijlers: Het Klimaatakkoord (de aanleiding); samenwerking tussen sectoren (onze missie); draagvlak in de samenleving; interne transitie en onderwijs & banen.

   

  Hoe is KEK ontstaan?
  Eind 2017 hebben 121 jonge energieprofessionals een oproep gedaan aan minister Wiebes met een aanbod om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Onze boodschap is inmiddels overgenomen door de Tafelvoorzitters: zij vragen nu zelfs om onze bijdrage.

  KEK is een jonge organisatie. Op 7 maart 2018 kwamen 30 verschillende organisaties voor jonge professionals bij elkaar voor een verkennende meeting bij Essent. Op 15 maart is de naam KEK, Klimaat- en Energiekoepel, bedacht. Op 20 maart ging onze website online. Een eerste oproep op LinkedIn werd 12.000 keer gelezen. Op 25 maart hadden we tientallen aanmeldingen voor diverse functies binnen KEK in de mail. Begin april was er een bestuur, een team van 6 Tafelverbinders ( 8-12 uur/week, uit 30 sollicitaties), ontvingen we 92 sollicitaties voor lid jong sectortafel (4-8 uur in de week) en 49 ambassadeurs. Dat is een fantastisch, overweldigend enthousiasme. We werken hard om dit een plaats te geven in onze koepel.

   

  Welke standpunten heeft KEK?
  KEK werkt niet met standpunten. Belangen zijn er al genoeg. Wij zijn cross-sectoraal en brengen onze passie, frisse inzichten en nieuwe werkprocessen.

   

  Wel hebben we leidende principes:

  • We geloven in de kracht van jonge professionals in de energietransitie
  • Sectoroverstijgende samenwerking en begrip zijn voorwaarden voor succes
  • Nederland moet de Klimaatdoelen van Parijs halen en wereldwijd koploper zijn
  • Iedere organisatie en ieder persoon moet eigen verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat en de energietransitie

  Wie kan/welke organisaties kunnen lid worden van KEK?

  Alle jonge werkende mensen in Nederland die werken aan klimaat en de energietransitie. We richten ons op landbouw, gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit en industrie. Ook finance en ICT horen bij KEK. We zijn een zeer brede club, met start-ups, NGO’s, grote fossiele organisaties, planbureaus en alles dat er tussenin zit. Jong schatten wij tussen de 25-35 in, maar dat is geen harde grens.

   

  KEK werkt toe naar twee lijsten op haar website: een van jonge professionals die KEK steunen, en een van (jong-) organisaties. Werk je bijvoorbeeld voor Alliander, dan hopen we op het volgende: jouw naam, die van jouw jong-organisatie (jong-Alliander heet Tension) + logo, en - mits daar toestemming voor is - het logo van Alliander. Stuur dit naar info@klimaatenergiekoepel.nl!

   

  Hoe kan je actief zijn voor KEK?

  Je kan je nu aanmelden als ambassadeur voor KEK. Ook kan je kijken bij onze vacatures. Als ambassadeur sta je op de maillijst van KEK en word je uitgenodigd voor onze evenementen. Ook sta je met je naam op de site in een lijst van personen die het initiatief tot KEK steunt.

  In de nabije toekomst willen we onze ambassadeurs een veel actievere rol geven. Voor interne energietransitie, draagvlak in de samenwerking of voor onderwijs & banen. We dromen van KEK’ers die gastlessen geven op VMBO en MBO-scholen, of inspreken in een gemeenteraad over de energietransitie. Hiervoor is echter nog werk te verzetten, en dat kost tijd.

   

  Hoe kunnen organisaties KEK steunen?

  Organisaties die onze beweging toejuichen kunnen hun logo’s plaatsen op onze site. We verwelkomen uitnodigingen om te spreken op evenementen.

   

  Wat is het verschil tussen KEK en de Jonge Klimaatbeweging (JKB)?

  De Jonge Klimaatbeweging is een koepel die diverse jongerenorganisaties verbindt en namens deze organisaties contacten onderhoud met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven. Zij werken met een gemeenschappelijke visie en als jongerenorganisatie kun je je aansluiten door deze visie te onderschrijven. Je hebt als organisatie dan ook invloed op de koers van de JKB. Je kan als individu geen lid worden van de JKB. KEK is daarentegen een organisatie die jonge professionals verbindt om te werken aan energie- en klimaatvraagstukken. Wij hebben geen manifest en werken vanuit verbinding. Als individu ben je dus meer dan welkom bij ons. We werken als organisaties veel samen en er is een goede band tussen onze besturen.

   

  Kunnen studenten lid worden van KEK?

  In principe niet. KEK is er voor jonge professionals. Studenten raden we aan te kijken of je actief kan worden bij de Jonge Klimaatbeweging, zie www.jongeklimaatbeweging.nl of bij een van hun jongerenorganisaties. Mensen die werken in de energietransitie en studeren zijn wel welkom.

   

  Wie financiert KEK?
  Op dit moment niemand. KEK heeft een budget van precies 0 euro. Alle medewerkers werken mee aan KEK op vrijwillige basis. Op het moment dat we een evenement organiseren kan het zijn dat dit gesponsord wordt door een of meer van de organisaties die dit initiatief toejuichen.

   

  Kost het lidmaatschap van KEK geld?
  Nee.

  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.