• Hoe kan jij bijdragen?

  KEK is blijvend op zoek naar young professionals die als ambassadeur willen meehelpen om draagvlak te creëren voor het klimaatakkoord en de energietransitie. Bij Ambassadeurs zie je wie je al voor gingen. Ook ambassadeur worden? Meld je dan aan via deze link. Voel je je wat ouder dan "young professional" of wil je KEK gewoon volgen? Meld je dan aan voor deze nieuwsbrief.

   

  Actief op Social Media? Tweet met ons mee via @kekoepel, link ons op LinkedIn of bekijk onze Instagram en help mee de KEK boodschappen te verspreiden binnen jouw eigen netwerk en organisatie!

   

   

  Vacatures voor Ambassadeurs

  Vacature Bestuurslid Secretaris & penningmeester

  KEK is op zoek naar de persoon die twee functies in één kan vervullen, en het fundament van het bestuur wordt. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor de interne bedrijfsvoering en de financiën van KEK. Deins jij er niet voor terug om notulen te maken? Breng je structuur aan in chaos? En vind jij het interessant om, in samenwerking met het bestuurslid partnerschappen, geld voor KEK binnen te halen en te beheren? Dan is deze vacature op jouw lijf geschreven! Als Secretaris en Penningmeester werk je met alle bestuursleden samen en bereid je samen met de voorzitter de vergaderingen voor. Jij bent de spil in het organiseren en beheren van de informatiestroom rondom KEK. Je beheert de algemene mailbox en de Drive. Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle externe vragen. Ook stel je een begroting op en ben je verantwoordelijk voor alle uitgaven. Daarnaast kun je natuurlijk ook meedraaien bij inhoudelijke projecten.

  Verwachte inzet: minimaal 1 jaar, gemiddeld 8 uur per week

  Vacature Bestuurslid Communicatie

  KEK is op zoek naar een creatief communicatietalent die staat te popelen om met onze duurzame boodschap aan de slag te gaan. Heb jij ervaring met externe communicatie en zin om aan de slag te gaan in een interdisciplinair team? Dan is deze vacature op jouw lijf geschreven! Als bestuurslid communicatie zul je verantwoordelijk zijn voor de communicatieve backbone van KEK. Dankzij jouw vaardigheden kan het bestuur vertrouwen op gedegen communicatie met onze eigen achterban als ook de grote wereld daarbuiten.

  Verwachte inzet: minimaal 1 jaar, gemiddeld 8 uur per week

  Sectorlead Arbeidsmarkt en Scholing (2 of 3 personen)

  Kan jij van de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt een wenkend perspectief maken voor het Klimaatakkoord? Dan zoeken wij jou als Sectorlead Arbeidsmarkt en Scholing. Als lead krijg jij de kans om aan de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van de SER, met Mariette Hamer als voorzitter, dé stem van de jongeren te laten horen. Als young professional zit je dus direct bij de bestuurders aan tafel.

  Verwachte inzet: 1 jaar, gemiddeld 4 uur per week

   

  4x Help onze communicatiecommissie!

  Vind je het leuk om stukjes te schrijven, onze generatie op de kaart te zetten of om alle kennis van onze KEK'ers en werkgroepen in een mooi jasje te gieten? Versterk dan onze communicatie team onder leiding van Dewi Wesselman!

  Verwachte inzet: 2 uur per week of per oproep

  Project: KEK Website

  Help ons met het professionaliseren van de KEK-website!
  We willen de KEK-website professionaliseren zodat deze aantrekkelijker is, een echt platform is voor de ambassadeurs en zodat informatie beter vindbaar is. Heb jij ideeën over hoe we dit kunnen doen en wil je meehelpen? Stuur dan een mailtje naar Dewi Wesselman communicatie@klimaatenergiekoepel.nl

  Social media manager

  Help ons met het professionaliseren van onze social media kanalen!
  Er gebeurd veel rondom KEK, we zijn daarom op zoek naar een social media manager die voor ongeveer 2 uur per week KEK op de social media kaart wilt zetten! Is dit echt iets voor jou? Stuur dan een mailtje naar Dewi Wesselman communicatie@klimaatenergiekoepel.nl

 • Word ook ambassadeur

  Haak aan en word ambassadeur!

  Wil jij betrokken blijven en ons initiatief verder verspreiden? Draag je de uitgangspunten van KEK een warm hart toe? Word dan ambassadeur. We nodigen je uit voor onze events, een plekje in de community whatsapp en/of slack en we houden je op de hoogte met onze nieuwsbrief.

  Mocht je geen gmail account hebben, maar wel aanmelden, stuur dan een mail naar ambassadeurs@klimaatenergiekoepel.nl

 • Contact

  Wil je je aansluiten? Of heb je nog vragen?

  We nemen zo snel mogelijk contact op

  Voor vragen over KEK, stuur een mailtje naar:
  All Posts
  ×
  ×
  Klimaat en Energie Koepel (KEK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  
  Contactgegevens:
  
  www.klimaatenergiekoepel.nl | info@klimaatenergiekoepel.nl 
  Voorzitter van het bestuur van de Klimaat en Energie Koepel is Jan Sjerps. Hij is te bereiken via info@klimaatenergiekoepel.nl of +31644392957.
  
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  
  - Voor- en achternaam
  - E-mailadres
  - Portretfoto
  - Naam van werkgever
  - Telefoonnummer
  
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  
  Klimaat en Energie Koepel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  
  - Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
  - Om je te informeren over onze diensten of die van gelieerde partijen
  - Om je inzet/rol/functie als ambassadeur of betrokkene bij Klimaat en Energie Koepel te communiceren
  - Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  
  Klimaat en Energie Koepel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  
  Delen van persoonsgegevens met derden
  
  Klimaat en Energie Koepel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op grond van een gerechtvaardigd belang van Klimaat en Energie Koepel. Klimaat en Energie Koepel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: website, Google (Drive, Gmail, Calendar), Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin. 
  
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  
  Klimaat en Energie Koepel gebruikt cookies op de website voor Google Analytics, Keen IO en social media.
  
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimaat en Energie Koepel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
  
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klimaatenergiekoepel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  
  Klimaat en Energie Koepel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
  
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  
  Klimaat en Energie Koepel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klimaatenergiekoepel.nl.